Europske zemlje potpisnice Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka ne smiju zanemariti činjenicu onečišćenja zraka i u pregovaranjima dovesti do rješenja problema za grad sa sedamdesetak tisuća stanovnika.

Stanovništvo Slavonskog Broda subjektivno percipira onečišćivače zraka koji pridonose sma-njenoj kvaliteti života i negativno utječu na zdravlje ljudi.

U vrijeme praćenja nisu zadovoljeni osnovni preduvjeti zdravlja i blagostanja ljudi kako zdravlje definira Svjetska zdravstvena organizacija.

Najosjetljiviji na onečišćeni zrak su kronični bolesnici svih dobi (bolesti pluća i srca, alergije…) te stariji ljudi. Potrebna je separatna ocjena za pojedine skupine s povećanim rizikom (djeca, trudnice, osobe s određenim kroničnim bolestima…).

Vanjsko zagađenje zraka odgovorno je za 3,7 milijuna preranih smrti u svijetu 2012. godine od čega najviše u zemljama s niskim dohotkom (Pacifik, Jugoistočna Azija).

Metode obrade podataka

Učinjena je i direktna standardizacija po dobi i spolu za incidenciju ukupnog i pojedinih sijela raka za Brodsko-posavsku županiju i grad Slavonski Brod, (standardiziranana novu europsku populaciju (EU)) za razdoblje od 2005. do 2012. godine, a jednaki mortalitetni pokazatelji odnose se na razdoblje od 2005. do 2013. godine.

pokazatelji-1
Izvor podataka: Hrvatski Zavod za javno zdravstvo
Obrada podataka: Služba za epidemiologiju i javno zdravstvo ZZJZ BPŽ

Prateći vrijednosti stopa incidencije od ukupnog raka za oba spola za Slavonski Brod, Brodsko-posavsku županiju i Hrvatsku, zaključuje se da u promatranom razdoblju nije prisutan jasan trend porasta odnosno smanjenja vrijednosti stopa, ali uspoređujući te stope međusobno, ipak se da zaključiti da su stope oboljenja od ukupnog raka za Slavonski Brod nešto više od stopa za Hrvatsku odnosno Brodsko-posavsku županiju.

pokazatelji-2
Izvor podataka: Hrvatski Zavod za javno zdravstvo
Obrada podataka: Služba za epidemiologiju i javno zdravstvo ZZJZ BPŽ

Analizirajući vrijednosti stopa incidencije DSSI(EU) raka traheje, bronha i pluća za muškarce u Slavonskom Brodu, Brodsko-posavskoj županiji i Hrvatskoj, zaključuje se da u promatranom razdoblju nije prisutan jasan trend porasta odnosno smanjenja vrijednosti stopa.

pokazatelji-3
Izvor podataka: Hrvatski Zavod za javno zdravstvo
Obrada podataka: Služba za epidemiologiju i javno zdravstvo ZZJZ BPŽ

Analizirajući vrijednosti stopa mortaliteta DSSM(EU) od ukupnog raka za oba spola u Slavonskom Brodu, Brodsko-posavskoj županiji i Hrvatskoj, zaključuje se da u promatranom razdoblju nije prisutan jasan trend porasta odnosno smanjenja vrijednosti stopa.