Projekt „Edukacija i obavješćivanje građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu“ pokrenut je s ciljem upozoravanja na štetne čimbenike iz zraka, rasvijetliti njihov utjecaj na zdravlje, pomoći prikupljanju i analiziranju informacija o štetnim čimbenicima, pridonijeti razmjenjivanju informacija sa sustavima za rano upozoravanje i odgovor EU-a i WHO-a.Kroz projekt se povezuje rad Ministarstva zdravlja s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode kao i s jedinicama regionalne i lokalne samouprave. Uključit će komunikacijsko-informacijske i mobilne tehnologije (medije) u edukaciju I pomoć stanovništvu. PridonijetI će unapređenju zdravlja općenito.

Ciljne skupine: su stanovnici grada Slavonskog Broda. Projekt će omogućiti stanovnicima da se informiraju, educiraju i podignu svijest o štetnosti zagađenog zraka. Krajnji korisnici su i stanovnici Brodsko-posavske županije i svih ostalih županija koje bi mogle na osnovu ovog projekta na sličan način djelovati u slučaju potrebe.

Županije na koje projekt ima utjecaj: Brodsko-posavska županija i sve one županije koje prema Zakonu o zaštiti zraka imaju onečišćen zrak za pojedine parametre.

Strateški (opći) cilj: podići svijest ljudi o štetnosti zagađenja zraka.

Specifični cilj: educirati i obavješćivati građane o parametrima koji utječu na kvalitetu njihovog života Praćenjem stupnja zagađenja okoliša te informiranjem i obrazovanjem stanovništva o opasnostima po njihovo zdravlje omogućit će unapređenje zdravlja stanovnika i zaštitu njihova zdravlja od štetnih čimbenika okoliša.

Održivost projekta: Zavod za javno zdravstvo, kao jedan od nositelja primarne zdravstvene zaštite, kontinuirano će nastaviti s praćenjem parametara koji štetno utječu na kvalitetu života te nastojati građane educirati kako poduzeti preventivne mjere. Osim toga, Služba za zdravstvenu ekologiju, koja bi bila glavni nositelj projekta unutar Zavoda, uspješno je akreditirana prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006).

Nositelj projekta: Brodsko-posavska županija

Partneri: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije i Grad Slavonski Brod.

Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.