Preko JANAF-a ograničiti isporuku nafte rafineriji

Objavio 14. prosinca 2016. Nekategorizirano Nema komentara
odb

Tematska sjednica Vlade na temu onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu, te da se preko JANAF-a ograniči isporuka nafte rafineriji u Bosanskom Brodu sve dok se ne modernizira. Dva su to zaključka poslana sa sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Okupili su se svi relevantni sudionici, predstavnici ministarstava, Fonda za zaštitu okoliša, zavoda i agencija, Grada Slavonskog Broda, Brodsko-posavske županije i udruga civilnog društva. Između ostaloga predstavljeni su i rezultati istraživanja koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a koji kažu da je u dane većeg zagađenja zraka,povećan i broj intervencija hitnih službi ovoga područja.

Potvrdio nam je to ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo BPŽ, Ante CvitkovićNakon obrađenih podataka u HZJZ-u danas je pomoćnica ministra zdravstva predstavila preliminarne rezultate kojima je utvrđeno da tijekom dana kada je povećana koncentracija lebdećih čestica 2,5 i 10 mgm postoji statistički značajna razlika u broju intervencija hitnih službi u odnosu na dane kada tih onečišćenja nije bilo. Da pojednostavim, kada su prisutna onečišćenja od lebdećih čestica promjera 2,5 i 10 mgm, tada imamo povećan broj intervencija na hitnim službama.  Istovremeno, za sada nisu utvrđene razlike u testovima sprirometrije prema tom istraživanju.-

Inače, na temu kvalitete zraka ovoga područja 21-og prosinca zasjedat će, i to u Bosanskom Brodu međudržavna radna skupina, odlučeno je na sjednici Saborskog odbora za okoliš..

Izvor/FOTO www.radioslavonija.hr