U Slavonskom Brodu zbog zagađenog zraka nema ni lišaja

lisajevi

Brođani su dobili još jednu potvrdu da je zrak u njihovu gradu onečišćen. U sklopu istraživanja koje su u proteklih 15 mjeseci proveli mladi znanstvenici s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu analizirani su lišajevi na 20 ploha u radijusu od 20 kilometara od Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, isključivo na teritoriju RH, piše Večernji list.

Naime, ovi organizmi svu vodu i tvari potrebne za život u cijelosti primaju iz zraka, zbog čega ih se ubraja među najpoznatije bioindikatore i biomonitore kvalitete zraka. Dobiveni rezultati ukazali su da je onečišćenje najveće na području samog grada Slavonskog Broda, gdje sinergički djeluju blizina rafinerije i gust promet.

– Na manje od dva kilometra od rafinerije uz rijeku Savu uopće nismo pronašli lišajeve, pa smo na tim plohama sakupili koru drveća za analizu koncentracije metala i nemetala. Sam izostanak lišaja na kori drveća pokazatelj je niske kvalitete zraka – kazala je doktorandica s PMF-a Maja Maslać.

Ona je dodala kako se biomonitoring kvalitete zraka uz pomoć lišajeva u svijetu primjenjuje već desetljećima, ali u Hrvatskoj je on još uvijek slabo zastupljen. Istraživanje je provedeno u sklopu 578 tisuća kuna vrijednog projekta “OkoLIŠ”, kojeg je s 85 posto sredstava financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. U sklopu projekta izrađene su i karte onečišćenja, s obzirom na vrstu onečišćujuće tvari.

– Na kartama smo prikazali rezultate analize metala i nemetala u uzorcima, pri čemu smo u obzir uzeli i kontrole obavljene na području s visokom kvalitetom zraka – istaknuo je dr.sc. Saša Likić, voditelj projekta.

Foto: Ivica Galović/Pixsell