O onečišćenju zraka u Sl. Brodu riječi bilo i u Hrvatskom saboru

620_400_1453818827ljuba

Mjerne postaje u Slavonskom Brodu ponovno bilježe prekoračenja graničnih vrijednosti koncentracije sumporovodika u zraku.

Tako je mjerna postaja Slavonski Brod 2 bilježila kontinuirano prekoračenje dopuštene satne koncentracije H2S od 7µg/m3, a najveća koncentracija izmjerena 14. travnja u 0:00 sati iznosila je 123,7µg/m3.

Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku satna granična vrijednost sumporvodika ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine. U razdoblju od 1. siječnja ove godine do danas ta granična vrijednost je prekoračena 23 puta na mjernoj postaji Slavonski Brod-2, te čak 108 puta na mjernoj postaji Slavonski Brod – 1.

O onečišćenju zraka riječi je bilo i u Hrvatskom saboru. Naime, pitanje oko rješenja ovog problema postavila je Ljubica Maksimčuk, saborska zastupnica HDZ-a iz Brodsko-posavske županije.

“Osvrnula sam se na loše stanje zraka i kroz mjerenja se pokazalo da je u prošloj godini on bio druge kvalitete, a osim sumporovodika i lebdećih čestica, osjeti se i velika prisutnost benzen, sumporovog dioksida i dušikovog oksida. Problem postoji kada je rafinerija u remontu, jer onda izlaze brojne onečišćujuće tvari. Pitala sam što se konkretno moće napraviti da se vlasnike rafinerije i Vladu Republike Srpske primora na modernizaciju postrojenja i da se poštuju pravila o zaštiti okoliša”, rekla je Maksimčuk i upitala ministra zaštite okoliša do kuda se stiglo sa sporazumom između Hrvatske i BiH, te izradom studije o onečišćenju zraka.

“Ministar je odgovorio da je to uistinu složeno pitanje, te da se bave intenzivno ovim problemom. Kada je u pitanju Sporazum o zaštiti okoliša između RH i BiH, upućen je prijedlog i očekuje se da bi se uskoro mogao potpisati Sporazum koji bi mogao pomoći u rješavanju mešunarodnog problema. Međudržavnom komisijom nisu zadovoljni, te su poduzeli korake o analizi zraka i uskoro će moći utvrditi odgovornost rafinerije u zagađenju”, ističe.

Maksimčuk je zamolila da se u rješenje problema uključi kompletna Vlada RH, jer će investitori početi zaobilaziti Slavonski Brod, ali i turisti, no najgore je što građani Slavonskog Broda moraju živjeti u gradu gdje je kvaliteta zraka druge kategorije.

 

Izvor/www.soundset.hr